« Zpět Úvodní strana » Podpořte MK

Finanční podpora Mladých konzervativců

Vážené dámy vážení pánové,

tímto dopisem si Vás dovoluji oslovit jménem občanského sdružení Mladých konzervativců. Naše občanské sdružení je nezávislou, pravicově zaměřenou mládežnickou organizací existující již více než 19 let. Naším hlavním cílem je šíření a obhajoba liberálně-konzervativních myšlenek - liberální je naše organizace zejména v otázkách ekonomických, konzervativní poté v záležitostech politických a morálních. Hlavní důraz klademe na hodnoty jako morálka, čest, slušnost, tradice, rodina a úcta k vlasti.

Vzhledem k faktu, že jsme neziskovou organizací, jsme finančně závislí především na finančních prostředcích od soukromých dárců. Jsme si vědomi, že ekonomická krize donutila řadu podniků k úspoře nákladů, přesto si Vás tímto dopisem dovoluji požádat o finanční podporu, která by nám pomohla v naší činnosti, zejména při vzdělávání a osvětě mezi mladými lidmi.

Podpoříte-li naši činnost finančně či jakoukoliv jinou formou, pomůžete nám vychovat a zformovat novou generaci mladých lidí přesně v duchu našich zásad a hodnot - tedy takových, které maximalizující individuální svobodu a osobní zodpovědnost. Za tuto pomoc Vám předem srdečně děkujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiří Fremr, předseda Mladých konzervativců


Jak finančně podpořit MK?

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit MK je pomocí bankovního převodu či použitím přiložené poštovní poukázky. Ve své bance dáte příkaz k převodu přímo na naše oficiální konto u Komerční banky:

3383 9021 / 0100

Do políčka „zpráva pro příjemce“ uveďte celé své jméno / firmu, telefon a úplnou adresu. Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své rodné číslo, právnické osoby své IČ. Každý dárce bez rozdílu uvede jako specifický symbol číslo: 1111.

Dále prosím dvakrát vyplňte přiloženou darovací smlouvu (darovací smlouva s fyzickou osobou, darovací smlouva s právnickou osobou), obě její kopie vyplnili, vlastnoručně podepsali a obě odeslali na adresu:

Mladí konzervativci, z. s.

Zborovská 42

150 00 Praha 5

Garantujeme Vám, že jednu kopii Vám zašleme potvrzenou zpět, a Vy si tak následně budete moci odečíst dar ze základu daně při svém ročním zúčtování. Druhá kopie musí být uložena v účetnictví MK. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně darů se obracejte na tajemníka Mladých konzervativců Jakuba Maška.

Jakub Mašek

Každý přispěvovatel má právo být informován, jak byly jím darované finance využity. Jsme připraveni Vám kdykoliv poskytnout přehled našich aktivit. Ten je samozřejmě také zveřejněn na našich internetových stránkách.

www.konzervativci.cz

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST

Děkujeme Vám za Vaši podporu. Vaše podpora je pro nás neocenitelná.

Jak Vaše peníze pomůžou:

100 Kč                  zaplatí       500 papíru do tiskárny v naší kanceláři

500 Kč                  zaplatí       občerstvení na jedné přednášce

1,000 Kč               zaplatí       100 plastových náramků na podporu ODS

2,000 Kč               zaplatí       200 placek proti ČSSD

5,000 Kč               zaplatí       roční členství v mezinárodní mládežnické organizaci

10,000 Kč            zaplatí       jednu konferenci o pravicové politice

20,000 Kč            zaplatí       2000 výtisků časopisu Pravý úhel

30,000 Kč            zaplatí       reklamu na jeden měsíc v autobusech Student Agency

Velice Vám děkujeme za Vaši podporu.


Darovací smlouvy

Kontakt

ADRESA:
Zborovská 42 (vchod z ulice Vodní)
150 00 Praha 5

E-mail: