« Zpět Úvodní strana » Kdo jsme

Kdo jsme

Začátky MK

Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich kolegové ze spolku českých právníků Všehrd. Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace. Informace o ustavujícím kongresu a předběžná verze programového dokumentu připravované organizace, který nesl jméno Charta Mladých konzervativců, byly publikovány ve Studentských listech 24/1991. Ustavující Kongres se sešel 8. prosince 1991 v Radiopaláci v Praze. Prvním prezidentem MK se stal student elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně David Částek.

Ideové zaměření MK

Mladí konzervativci se hlásí ke konzervativnímu a liberálnímu proudu české pravicové scény. Kladou tak důraz zejména na svobodu a odpovědnost jednotlivce, minimální, ale silný stát, kvalitní vzdělávací systém, svobodnou soutěž politických stran, dvoukomorový parlamentní systém, důsledné oddělení veřejné správy a samosprávy, principy volného trhu, minimální zdanění či podporu nestátních organizací sociální pomoci a přestup k fondovému financování důchodového systému.

Organizace MK

Základní organizační jednotkou MK je regionální klub. Členství v regionálních klubech není pro členy MK povinné, existuje totiž i možnost takzvaného volného členství, detailnější výklad je možné nalézt ve Stanovách MK.
Kromě regionálních klubů existují ještě odborné kluby, které sdružují členy MK na základě jejich odbornosti nebo jejich zájmu o specifickou problematiku. V současnosti existují tyto odborné kluby: Ekonomický, Politologický, Technický, Zahraniční a Sportovní.

Předsedové MK

1991 – 1993 – David Částek
1993 – 1997 – Michal Špaňár
1997 – 1997 – Petr Mach
1997 – 2002 – David Rýc
2002 – 2007 – Petr Sokol
2007 – 2008 – Jiří Klindera
2008 – dosud – Jiří Fremr

Spolupráce MK a pravice

Přirozeným partnerem MK na politické scéně je z důvodů shodné ideologické orientace Občanská demokratická strana. MK spolupracuje s ODS na mnoha úrovních volebními, zejména pak na volebních kampaních. Mnoho členů, či bývalých členů, MK je zároveň členy ODS, kde se nezřídka prosazují do vysokých pozic. Za všechny jmenujme alespoň bývalého ministra vnitra Ivana Langera, bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, primátora Olomouce Martina Novotného, či poslance Davida Šeicha. Současné, či bývalé členy MK lze nalézt taktéž mezi členy obecních, městských a krajských zastupitelstev.

Vzdělávací aktivity MK

Hlavní činností MK je dle stanov vzdělávání a odborný růst členů. V průběhu patnácti let uspořádali regionální a odborné kluby desítky konferencí, seminářů a setkání, na nichž vystoupili významní představitelé české pravice, domácí i zahraniční odborníci na ekonomická, politická témata, kulturní či společenská témata.

Mezi hlavní akce MK lze zařadit:

Evropské minority, Praha, 1994: pětidenní seminář za účasti 50 mladých Evropanů z členských zemí European Democrat Students o problematice evropských minorit
NATO, Ostrava, duben 1996: konference zaměřená na problematiku rozšiřování Severoatlantické aliance
XXth Summer University of the European Democrat Students – Central Europe, an Integral Part of Europe, Praha, Poděbrady, srpen 1996: týdenní program tradiční letní univerzity EDS za účasti 250 mladých lidí z více než 28 zemí Evropy. Na přednáškách a workshopech vystoupili přednášející z nejrůznějších zemí Evropy.
Tržní hospodářství a sociální politika, CERGE, Praha, říjen 1997: konference zabývající se sociální a ekonomickou transformací ČR a konzervativními přístupy k sociální politice, sociální spravedlnosti a solidaritě.
Česká republika a NATO: vyhlídky a důsledky začlenění, Brno, 4.-5. dubna 1998: dvoudenní konference zaměřená na otázky vstupu České republiky do Severoatlantické aliance
Konzervatismus v informačním věku, Moravská Třebová, 6.- 7 . února 1998: seminář k problematice transformace institucí industriální společnosti v instituce společnosti postindustriální za účasti politologů i zástupců předních producentů informačních technologií
Střet monetární a fiskální politiky: vztah České národní banky a vlády ČR, Praha, březen 1998: celodenní setkání mladých lidí s představiteli ČNB, vlády a zástupci předních bank
Ekonomické fórum MK: hospodářsko-politický program české pravice, Praha, květen 1998: jednodenní seminář MK za účasti ekonomických odborníků pravicových politických stran (ODS, ODA, DEU, US), představující v předvolební atmosféře základní varianty hospodářsko-politických programů české pravice.
Vize komunální politiky v České republice, Český Krumlov, říjen 1998: dvoudenní konference určená mladým lidem se zájmem o komunální politiku za účasti starostů a primátorů velkých i menších měst.
Evropa pro naši generaci, Opava, Brno, Praha, podzim-zima 1998: třídílná konference na téma evropská integrace a vstup ČR do Evropské unie za účasti více než 200 studentů a pedagogů vysokých škol.
Building Youth Leadeship, Olomouc, 2000: mezinárodní seminář
Generace 21, 2002 – dosud: vzdělávací program určený pro studenty středních škol
Brno – město práva, Brno, 2003: konference na téma nejvyšších právních institucí
Parlamentní simulace, 2004-2005: simulace jednání PSP ČR za účasti několika desítek členů (ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty)
Koncert pro Kapku naděje, Prostějov, 2004: charitativní koncert pro známou nadaci, který vynesl více než 70 tisíc korun
Projekt Čaj o páté, 2004 - dosud: projekt diskusí s politiky ODS
Koncert „My mlčet nebudeme“ k 16. výročí 17. listopadu, Praha, 2005: koncert za účasti známých českých interpretů.

Účast Mladých konzervativců na Programové konferenci ODS 2006: Mladí konzervativci se zúčastnili programové konference ODS, konané ve zjitřené atmosféře před volbami do Poslanecké sněmovny.

Kongres MK 2007: Novým předsedou MK se stal dosavadní tajemník organizace Jiří Klindera. Prvním místopředsedou byl zvolen Jiří Fremr. Řadovými místopředsedy se stali Tomáš Kroupa, Zbyňek Klíč, Filip Klouda a Jan Mlčoch.

Tři roky České republiky v EU, Praha, květen 2007

Sborník "Co si myslí MK o EU?" (2008): Členové Mladých konzervativců se vyjádřili např. ke zdravotnictví, myšlenkovým a historickým předpokladům vzniku EU, energetice nebo Schengenskému prostoru. Z jejich textu vznikl sborník.

Kongres MK 2008: Novým předsedou organizace se stal dosavadní 1. místopředseda Jiří Fremr z Plzně, jeho post získal Jan Lupoměský z Prahy 1. Mandát obhájila většina dosavadních místopředsedů.

Konference Česká pravice v letech 2008–2012, Praha, duben 2008

Německé parlamentní volby 2009, Praha, listopad 2009: konference pořádaná Politologickým klubem MK na půdě Vysoké školy CEVRO Institut

Internetový projekt "Voličský průkaz" (2009): Občanské sdružení Mladí konzervativci odstartovali internetový informační projekt www.volicskyprukaz.cz [Nové okno]. Cílem projektu je informovat především mladé lidi o možnosti volit i mimo místo svého trvalého bydliště.

Parlamentní simulace v Hradci Králové: Ve dnech 23. - 25. října 2009 se v Hradci Králové uskutečnil druhý ročník Parlamentní simulace.

Mezinárodní setkání v Plzni: Střední Evropa 20 let poté: Toto mezinárodní setkání bylo po několika letech prvním svého druhu, které MK úspěšně pořádali.

Zástupci MK vystoupili na VIZI 2020 v Českých Budějovicích:  Dne 25. ledna 2010 se konala další VIZE 2020. VIZE 2020 tentokráte navštívila krajské město České Budějovice s tématem Zdravé veřejné finance, které spadalo pod rámcové téma Nové civilizační výzvy - řešení pro budoucnost.

Kongres MK 2010: Na Kongresu byl ve funkci předsedy MK potvrzen Jiří Fremr a bylo zvoleno nové vedení MK.

Konference "Kam kráčíš Evropská unie?": Otázkám aktuálního vývoje v EU se věnovala konference „Kam kráčíš Evropská unie,“, kterou 26. dubna 2010 uspořádal na hotelu Fit Regionální klub Mladých konzervativců Přerov ve spolupráci a Asociací přerovských neziskových organizací a RK MK Šumperk.

Mladí konzervativci spolupořádali setkání DEMYCMladí konzervativci ve dnech 21. až 25. června 2010 spolupořádali studijní setkání evropské středopravicové organizace DEMYC (Democrat Youth Community of Europe).

Mladí konzervativci na povodních 2010: Mladí konzervativci Pardubice pomáhali při odklízení škod napacháných povodněmi na Liberecku.

Mezinárodní setkání "Dvě dekády demokracie a udržitelný vývoj ve střední a východní Evropě", Praha, září 2011: Mladí konzervativci hostili setkání European Democrat Students.

20 let MK, Praha, listopad 2011: Mladí konzervativci oslavili na společenském setkání pod záštitou primátora hl. m. Prahy B. Svobody 20 let své existence.

Přímá volba prezidenta, Praha, červen 2012: konference pořádaná Politologickým klubem MK na půdě Vysoké školy CEVRO

Mezinárodní spolupráce

Zahraniční spolupráce a aktivní působení na mezinárodním poli je jedením z prioritních aspektů činnosti MK. MK jsou členem několika mezinárodních organizací: European Democrat Student (EDS), European Young Conservatives (EYC) (MK patří k zakládajícím členům) a Democratic Youth Community of Europe (DEMYC).
MK podporují a rozvíjejí bilaterální vztahy se svými partnerskými organizacemi po celé Evropě. Intenzivní spolupráci rozvíjíme s Občiansko demokratickou mládeží ze Slovenska, MK z Polska, Fidelitas z Maďarska a Junge Union z Německa. Dlouhodobě MK spolupracuje s organizacemi, které působí v zemích s totalitní povahou vlád, v poslední době zejména s běloruskou běloruská opoziční organizace Molody Front.

Publikační aktivity MK

V současnosti vydávají Mladí konzervativci dvě periodické tiskoviny. Hlavní, centrální periodickou tiskovinou MK je časopis Pravý úhel, regionální klub RK  MK Ostrava vydává časopis Klaboš http://www.klabos.8u.cz/. V minulosti vydávala RK MK Praha časopis Idea.
MK vydali i několik neperiodických sborníků: Kdy bude dost bytů (RK MK Brno, 2001), Životní prostředí v politice (RK MK Brno, 2002), Odkaz 17. listopadu: sborník studentských prací na téma „17. listopad – 15 let poté“ (RK MK Prostějov, 2005), Co si myslí MK o EU, aneb co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii (Politologický klub MK, 2008) a 20 let MK (Mladí konzervativci, 2011).

Historie znaku MK

Současný znak MK se začal rodit bezprostředně po kongresu v roce 1995. Výkonný výbor předložil členům čtyři návrhy kombinující písmena MK a siluetu svatého Václava. Jeden z návrhů pak nahradil do té doby používaný symbol organizace, kterým byla grafická podoba písmen MK. Existovalo ovšem více návrhů – po druhém kongresu diskutovala výkonná rada o dvou návrzích nového symbolu MK – v podobě tučňáka a delfína. Ani jeden z návrhů ale nebyl nakonec přijat. Setkání členů MK v Blansku pak podpořilo v prosinci 1992 jako symbol organizace buldočka v klobouku, symbol se ovšem nedočkal realizace.

Mladí konzervativci na Wikipedii

Staň se členem

Kontakt

ADRESA:
Zborovská 42 (vchod z ulice Vodní)
150 00 Praha 5

E-mail: