« Zpět Úvodní strana » Press

Press

Prohlášení a tiskové zprávy MK v roce 2013

8. dubna 2013, Prohlášení MK

 • Dnes nás navždy opustila Margaret Thatcherová, neúnavná bojovnice za lidskou svobodu. Žena, která se dokázala prosadit ve světě mužů. Člověk s nesmírným smyslem pro pravdu a spravedlnost. Milující matka. Jedna z nejlepších dcer svého národa. 
 • Margaret Thatcherová byla svými idejemi i činy tím nejlepším příkladem a nekonečnou inspirací svobodnému světu. Všem těm, kteří touží žít ve svobodě, a to i navzdory jakýmkoli nedemokratickým režimům. Svou politikou významně přispěla k pádu železné opony a vzniku svobodného Československa. Ukázala cestu k opětovné prosperitě. A vlila novou energii do žil světového konzervativního hnutí. 
 • Již za svého života se stala legendou. Železná Lady byla světlem ve světě plném temnoty. Dnes její pochodeň svobody navždy zhasla. 
 • Mladí konzervativci vyjadřují svou hlubokou soustrast rodině, pozůstalým a Britskému lidu. 
 • Margaret Thatcherová již není mezi námi, její myšlenky však budou žít věčně.  

4. dubna 2013, Usnesení MK na VV MK

 • Mladí konzervativci jsou znepokojeni počínáním některých členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří se snaží systematicky paralyzovat chod Ústavu pro studium totalitních režimů.
 • Mladí konzervativci považují Ústav pro studium totalitních režimů za instituci důležitou pro naši demokracii a důrazně odmítají snahy spojené levice.
 • Mladí konzervativci jsou šokováni děním v zastupitelstvu Libereckého kraje. Za naprosto nepřijatelné považujeme, aby se členem zastupitelstva stal brutální komunistický bachař.
 • Mladí konzervativci jsou znepokojeni čistkami probíhajícími ve společnostech se spoluúčastí Libereckého kraje. Obáváme se, že podobný postup může vést k destabilizaci krajských společností po každých volbách.
 • Mladí konzervativci apelují na odpovědnost krajských zastupitelů a žádají je, aby se přestali mstít a začali pracovat ku prospěchu obyvatel Libereckého kraje

8. února 2013, Usnesení MK na VV MK

 • „Jan Palach jakožto symbol protestu proti komunistickému režimu si zaslouží naši úctu,“ řekl předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr a dále dodal: „Odmítáme proto výroky expředsedy KSČM Miroslava Grebeníčka, který se snaží pošpinit Palachovu památku.“
 • Znovu se tak potvrzuje, že se KSČM dosud nebyla schopna vyrovnat se svou totalitní minulostí a zůstává tak hrozbou pro svobodu a demokracii v České republice.

Prohlášení a tiskové zprávy MK v roce 2012

13. prosince 2012, Usnesení MK na VV MK

 • Mladí konzervativci podporují protesty studentů v krajích proti sílícímu vlivu komunistů na střední školy. Varujeme zejména před snahou komunistů vrátit výuku před rok 1989, obzvláště v oblasti společenských věd. Odmítáme plíživou rehabilitaci zločinného komunistického režimu a apelujeme na ČSSD, aby se upomenula na svou demokratickou tradici a těmto snahám komunistů účinně zabránila.

2. listopadu 2012, Usnesení MK na VV MK

 • Mladí konzervativci důrazně varují před vzrůstem vlivu a reálné moci KSČM. Komunistická ideologie má na svědomí miliony lidských životů, bezpočet zmařených snů i celkový civilizační rozvrat. Dnešní komunistická strana se nikdy nedistancovala od své totalitní minulosti a není demokratickou stranou.
 • Mladí konzervativci upozorňují, že spolupráci s komunisty ČSSD porušuje své vlastní tzv. „Bohumínské usnesení“, které ji s KSČM zakazuje spolupracovat i vytvářet koalice.

11. dubna 2012, Usnesení MK na VV MK

 • Mladí konzervativci odsuzují politické vydírání ze strany Věcí veřejných. Odposlechy, sledování a neoestebácké metody nepatří a nesmí patřit k nástrojům politického boje. Mladí konzervativci podporují postoj premiéra Petra Nečase a vedení ODS. MK jsou připraveni pracovat na volebním úspěchu ODS.

4. dubna 2012, Prohlášení MK

 • Minulý týden nás opustil bývalý politický vězeň a dlouholetý člen Konfederace politických vězňů Mgr. Zdeněk Křivka.

5. ledna 2012, Prohlášení MK

 • Mladí konzervativci přijali se zármutkem zprávu o úmrtí Josefa Škvoreckého. V jeho osobě navždy odešel významný literát a nakladatel. Právě díky jeho úsilí se v době nesvobody dočkali vydání svých děl exiloví a zakázaní autoři. Josef Škvorecký se svou vlastní autorskou a nakladatelskou činností zasloužil o dobré jméno české literatury ve světě i šíření ideálů svobody.
 • Mladí konzervativci vyjadřují svou nejhlubší soustrast pozůstalým. Josef Škvorecký nás opustil, v našich srdcích však zůstane navždy.

Prohlášení a tiskové zprávy MK v roce 2011

2. června 2011, Usnesení MK na VV MK

 • Mladí konzervativci vyjadřují hold rotmistrovi R.V., který padl v rámci plnění služebních úkolů v rámci jednotky OMLT v provincii Wardak v Afghánistánu v úterý 31. května po nájezdu na výbušné zařízení. Každá smrt vojáka je ztrátou nejen pro armádu, ale především pro jeho rodinu, které tímto vyjadřujeme hlubokou soustrast. Rotmistr R.V. byl jedním z těch, který byl ochoten nasadit vlastní život, aby bránil svobody jiných. Za to mu patří náš vděk, hold a úcta…

 • Mladí konzervativci odmítají řešení izraelsko-palestinského konfliktu, navržené americkým prezidentem Barackem Obamou, spočívající v návratu hranic mezi oběma územími před rok 1967. Takové řešení považujeme, nejen s ohledem na demografický vývoj v oblasti, ale především kvůli vysokému bezpečnostnímu riziku, které by takové řešení znamenalo pro Izrael a jeho občany, za nemožné. Kromě toho nebyla splněna řada podmínek, které jsou předpokladem míru mezi Izraelci a Palestinci, především uznání židovského charakteru Státu Izrael ze strany palestinských autorit.


17. únor 2011, Usnesení MK na VV MK 

 • Mladí konzervativci odmítají dohodu, uzavřenou mezi ministrem zdravotnictví Hegerem a lékařskými odbory, následně schválenou vládou ve věci lékařských platů. Navýšení prostředků, které navíc zdravotnický systém nemá, a ústupek nátlakové akci považujeme za bezprecedentní signál všem dalším organizacím, že vydíráním a hrozbou stávek lze dosáhnout zamýšlených cílů. Nejnověji tak již nebudou při jednání třeba vstřícné kroky, ale silné lokty a šikovné PR agentury. Pro českou politiku takový trend znamená katastrofu a Mladí konzervativci jej důrazně odmítají.

 • Mladí konzervativci podporují demokratizační proces na Blízkém východě, avšak zároveň vyjadřují své znepokojení nad možnou vlnou radikalizace a islamizace, která by ohrozila sekulární charakter země a kterou proto považujeme za nepřijatelnou. Dále vyzýváme egyptskou vládu a armádu, aby zabránila veškerým možným útokům směřovaným proti křesťanské koptské menšině.